Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 kijstages in te dienen.
Kies zoveel kijkstages als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om kijkstages te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Lijst met kijkstages

  Organisatie Deelwerking Sector Aflopend sorteren Doelgroep Taal Beschrijving
  vdab brussel arbeidsbemiddeling begeleiding van brusselse werkzoekenden naar werk en opleiding Volwassenen Nederlands de kijkstage kan afhankelijk van de noden van de deelnemers ingevuld worden, graag bespreken we vooraf de mogelijkheden Lees Kiezen
  Eigen Kracht Centrale vzw Burgerinitiatief/ vrijwilligersorganisatie ondersteuning van (gezinnen met) kinderen en/of jongeren Kinderen en jongeren Nederlands Op het ogenblik van deze kandidaatstelling is nog niet helemaal duidelijk welke activitetien mogelijk zullen zijn.
  We denken nu aan de opleiding voor vrijwilligers die doorgaat in Brussel op 17, 18 en 25 maart, meelopen met een vorming voor hulpverleners of andere.
  Zodra iemand zich kandidaat stelt overlopen we de mogelijkheden
  Lees Kiezen
  Macadam asbl Dispositif d'accueil de jour Hulp aan dak- en thuislozen Kinderen en jongeren, Volwassenen Frans - Présentation de l'asbl

  - Visite des locaux, rencontre de l'équipe

  - Explication des modalités d'accueil

  - Partage de constats/expériences
  Lees Kiezen
  CIG De Vogelzang Gezinsondersteuning Kinderen en jongeren, Volwassenen Nederlands Kennismaken met de werking van het CIG Lees Kiezen
  Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L. Supportief palliatief dagcentrum TOPAZ - Palliatieve thuisequipe Omega Gezondheidszorg Volwassenen Nederlands We zouden mensen willen laten kennismaken met de gehele werking van het Expertiscentrum Waardig Levenseinde door hen te informeren welke organisaties er betrokken zijn en zich in het gebouw bevinden. Specifiek zouden de mensen ook kunnen een dagje meevolgen in het supportief palliatief dagcentrum TOPAZ of de palliatieve thuisequipe Omega. Er zijn dus zeker meerdere mensen welkom gedurende de gehele kijkstageperiode. Lees Kiezen
  Wijkgezondheidscentrum Medikuregem Gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Nederlands, Frans bezoek aan Medikuregem, uitwisseling over de doelstellingen en werking van het geheel Lees Kiezen
  Solidaris Brabant Frontoffice 1000 Brussel Gezondheidszorg Volwassenen Nederlands, Frans Volgen cliëntencontacten Lees Kiezen
  Solidaris Brabant Frontoffice 1060 St-Gillis Gezondheidszorg Volwassenen Nederlands, Frans Volgen cliëntencontacten Lees Kiezen
  Solidaris Brabant Frontoffice 1040 Etterbeek Gezondheidszorg Volwassenen Nederlands, Frans Volgen cliëntencontacten Lees Kiezen
  Centres Médicaux César De Paepe Centre Médical César De Paepe de Saint-Gilles Gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Frans - Rencontre avec le personnel ;
  - Présentation plus détaillée de la structure ;
  - Tour des locaux et rencontre avec les prestataires présents ;
  - Suivi du trajet type d'un patient dans notre Centre (accueil, soin, facturation) ;
  Lees Kiezen
  Hôpital Universitaire Des enfants Reine Fabiola L’Unité de jeunes adolescents âgés de 8 à 14 ans Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Frans Arrivée à l'unité à 8h30
  Accueil par l'inf de chef ( El Abdellaoui A.)
  Participation et immersion au dispositif de soin par la participation aux ateliers
  Débrief en fin de journée
  Lees Kiezen
  CGG Brussel Deelwerking Houba - preventiewerk TAD Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Nederlands Een interactieve sessie over ons aanbod. Lees Kiezen
  vzw Mandragora Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Nederlands, Frans -je krijgt een korte uitleg van onze werking.
  -vervolgens kun je deelnemen aan één van de activiteiten van de begeleiders: huisbezoek, huisvergadering, samen koken, een activiteit van het activiteitenprogramma volgen, ...
  Lees Kiezen
  HUDERF Service de Psychiatrie du bébé, de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte HUB, site Laeken et Erasme Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Frans immersion dans les équipes de soins d'hospitalisation complètes ou de jour: 1 jour
  Pour le CRA 1/2 journée
  Lees Kiezen
  Hubbie vzw residentiële werking Huisvesting Volwassenen Nederlands, Frans Bezoek aan één van de woonhuizen waar de bewoners 24/24u begeleiding krijgen. Lees Kiezen
  Kind en Gezin (Opgroeien) lokaal team Brussel-Zuid Kinderen en jongeren Kinderen en jongeren Nederlands meegaan op huisbezoek, bijwonen van zitting op consultatiebureau. Lees Kiezen
  CAW Brussel JAC Kinderen en jongeren Kinderen en jongeren Nederlands, Frans De stagiair kan de permanentie meevolgen. Elke Namiddag (ma-vrij)
  Jongeren in een traject van woonbegeleiding kunnen langskomen om te werken aan hun project. Er is een collega om hen bij te staan en er is telefoon en laptop ter beschikking. De collega-permanent kan dan ook andere doelstellingen van het JAC toelichten.
  Lees Kiezen
  SAAMO Brussel vzw Maatschappelijk opbouwwerk Volwassenen Nederlands, Frans We starten met een algemene presentatie van SAAMO Brussel. Wat is opbouwwerk en wat voor projecten lopen er momenteel.
  Vervolgens voorzien we de mogelijkheid om in te zoomen en/of mee te draaien in enkele projecten. Onze activiteitenplanning voor de periode van de kijkstages ligt nog niet vast, dus het detail hiervan volgt later. Maar dit houdt in dat er in projecten hetzij een voorstelling/kennismaking met project wordt voorzien, hetzij de mogelijkheid om mee te lopen tijdens een activiteit met doelgroep. // Nous commencerons par une présentation générale de SAAMO Bruxelles. Qu'est-ce que le travail communautaire et quels types de projets sont actuellement en cours.
  Nous offrons ensuite la possibilité de faire connaissance et/ou de participer à certains projets. Notre planning d'activités pour la période des stages n'est pas encore fixé, donc les détails suivront plus tard. Mais cela signifie que les projets fourniront soit une introduction au projet, soit l'opportunité de participer à une activité avec le groupe cible.
  Lees Kiezen
  WZC Parkhof - Lokaal Bestuur Machelen woonzorgcentrum Ouderenzorg Volwassenen Nederlands - algemene rondleiding
  - meelopen met het desbetreffende personeelslid van jobkeuze
  Lees Kiezen
  WZC Parkhof - Lokaal Bestuur Machelen woonzorgcentrum Ouderenzorg Volwassenen Nederlands Meedraaien in het woonzorgcentrum op de bewonersafdeling voor bewoners met/ zonder dementie of het dagverzorgingscentrum Lees Kiezen
  Ter Ursulinen OCMW Brussel Ouderenzorg Volwassenen Nederlands, Frans Voorstelling van visie en rondleiding. Eventueel met deelname aan een activiteit of project Lees Kiezen
  LD³ vzw LDC MIRO Ouderenzorg Volwassenen Nederlands, Frans Dat kan alle kanten uit. Van gewoon informeren tot participeren. Dat hangt af van stagiair tot stagiair. Lees Kiezen
  Wijkhuis Chambery Lokaal Dienstencentrum Chambery Ouderenzorg Volwassenen Nederlands, Frans Het beleven van het dagelijks gebeuren in het Lokaal Dienstencentrum. Lees Kiezen
  Vzw Zonnelied Cluster Brussel AC De Korf Personen met een beperking Volwassenen Nederlands Het mee begeleiden van activiteiten voor onze gasten Lees Kiezen
  Campus Heemschool buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, MFC (in transitie) Personen met een beperking Kinderen en jongeren Nederlands We voorzien een eerste kennismaking + rondleiding.
  Op aanvraag kan er ook meegedraaid worden in een klas en/of leefgroep.
  Lees Kiezen
  MPC Sint-Franciscus Ter Linde Anderlecht Personen met een beperking Volwassenen Nederlands Een avondje meedraaien in de groep. Lees Kiezen
  MPC Sint Franciscus Toop Minderjarigen Personen met een beperking Kinderen en jongeren Nederlands Meedraaien in onze vakantie of woensdagnamiddagopvang.
  Dit omvat een gespecialiseerd, ontwikkelingsstimulerend aanbod voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking.
  Samen activiteiten doen, kennismaking met de werking
  Lees Kiezen
  Centrum Ambulate Diensten De Werklijn Personen met een beperking Volwassenen Nederlands Deelnemen aan de teamvergadering, uitleg over onze werking en bestaande projecten bij de Werklijn. Lees Kiezen
  MPC - Sint Franciscus TOOP +21 Personen met een beperking Volwassenen Nederlands Meevolgen clientmomenten. Huisbezoeken (duren max 2uur), kookavonden,... Lees Kiezen
  Campus Heemschool Personen met een beperking Kinderen en jongeren Nederlands Korte voorstelling van de campus (virtueel of fysiek).
  Ervaringsbezoek in de klassen en leefgroepen, afhankelijk van het interessegebied van de bezoeker (fysiek).
  Lees Kiezen
  ASBL Les Pissenlits promotion de la santé Promotion de la Santé Volwassenen Frans présentation de la démarche communautaire et des déterminants sociaux de la santé
  présentation des différentes activités de l'ASBL Les Pissenlits
  illustration par la présentation de 2 outils : la brochure PAIN SANTE et le JOURNAL INTIME D UN GROUPE DE FEMMES
  échanges et discussions/questions
  idéalement un jour entre le 17 et le 28 avril 2023.
  Lees Kiezen